Консульство України в Салоніках

Київ 12:44

Тарифи консульського збору

 

Тарифи

консульського збору, що справляються за вчинення

консульських дій в Посольстві України в Грецькій Республіці та Консульстві України в Салоніках з 01 липня 2018 року

 

 № з/п  Назва консульських дій  Тарифна ставкав доларах США Тарифна ставка вєвро
І. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон(крім осіб до 16 років) 90 83
2 Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40  37
3 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 28
4 Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну 30 28
5 Прийняття на консульський облік 20 18
ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 80 75
2 Оформлення поновлення у громадянстві України 150 140
3 Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 28
4 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 28
5 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 28
6 Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 30 28
7 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 28
8 Оформлення встановлення належності до громадянства України 80 75
9 Оформлення виходу з громадянства України 300 280
10 Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) 30 28
11 Видача довідки про належність до громадянства України 20 18
12 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 18
13 Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном 200 185
14 Оформлення документівпро надання дозволу на імміграцію 400 370
III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1 Витребування документа та його видача 20 18
2 Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача 50 45
3 Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 30 28
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Легалізація документа фізичної особи (за документ) 50 45
2 Легалізація документа юридичної особи (за документ) 100 95
V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу 100 95
2 Державна реєстрація розірвання шлюбу:    
2.1 за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 140
2.2 на підставі рішення суду 160 150
2.3 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 30 28
3 Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 90
4 Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу 200 185
5 Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання 30 28
6 Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення 50 45
7 Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) 50 45
VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:  
1.1 посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток  суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
50 45
  іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
400 370
1.2 посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше
20 18
1.3 посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 45
1.4 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:дітям, другому з подружжя, батькаміншим особам    3060    2855
1.5 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:дітям, другому з подружжя, батькаміншим особам   3060   2855
1.6 посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7 посвідчення інших довіреностей 30 28
1.8 посвідчення заповітів 30 28
2 Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна 100 90
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше
100 90
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя 30 28
5 Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) 10 9
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача 20 18
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 37
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 40 10 37 9
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 18
10 Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці 20 18
11 Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною  на фотокартці 20 18
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20 18
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка  загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але
не менше 25  дол. США і не більше 200 дол. США не менше 23євро і не більше 185 євро
14 Прийняття на зберігання документа за кожен місяць зберігання, що почався
15 14
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток  суми, що стягується, або 1 відсоток  вартості майна, яке підлягає витребуванню, але
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США не менше 14 євро і не більше 185 євро
16 Вчинення морських протестів 150 140
17 Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа 20 18
18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30 28
VІІ. ІНШІ ДІЇ
1 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 140
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50 45
3 Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки,крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) 30 28
         

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за оформлення віз

в Посольстві України в Грецькій Республіці та Консульстві України в Салоніках з 01 липня 2018 року

 

 № з/п  Назва консульських дій  Тарифна ставкав доларах США Тарифна ставка вєвро
І. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
1 Оформлення транзитної візи (В):    
  разової 65 60
  дворазової                                                                               65 60
  багаторазової  65 60
2 Оформлення короткострокової візи (С) *:     
  разової 65 60
  дворазової 65 60
  багаторазової  65 60
3 Оформлення довгострокової візи (Д) *:    
  разової 65 60
  дворазової 65 60
  багаторазової  65 60
         

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.


Консульство України в Салоніках
Керівник: Саблук Вадим Васильович
Консул України
Адреса:

546 25, Греція, м. Салоніки, вул. Наварху Кундуріоту 2

Телефон: (+30 2310) 500 045, +306943464636 (у разі загрози життю або загибелі громадян України)
Факс: (+30 2310) 527 260
Ел. пошта: gc_grs@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://thessalonici.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

Понеділок      з   9:00 до 13:00

Вівторок         з   9:00 до 13:00

Середа           з   9:00 до 13:00

Четвер            з   9:00 до 13:00, для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

                                                    Прийом громадян здійснюється без попереднього запису. 

П’ятниця         з   9:00 до 13:00

 

Час роботи Консульства: 08:30 – 17:00 (пн.-пт) 01 травня-30 вересня

                                                 09:00 – 18:00 (пн.-пт) 01 жовтня-30 квітня

 

Обідня перерва: 13:00 – 13:30

Вихідні дні: субота, неділя

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Графік прийому іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця: з 9:00 до 13:00

Межі консульського округу:

Східна Македонія і Фракія, Центральна Македонія, Західна Македонія (округи: Драма, Евру, Кавала, Ксанті, Родопі, Салоніки, Імафіа, Кілкіс, Пелла, Пієріа, Серрон, Халкідіки, Гревена, Кастор'я, Козані, Флоріна та Агіон Орос)

Примітки:

До уваги громадян!

Прохання телефонувати на Гарячу лінію Консульства України в Салоніках виключно у разі загрози життю або загибелі громадян України