Консульство України в Салоніках

Київ 12:51

Часті запитання/FAQ

Які права та соціальні гарантії трудових мігрантів і членів їхніх сімей?

 

Правовий статус трудових мігрантів та членів їхніх сімей визначається Законом України «Про зовнішню трудову міграцію»:

1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законами України.

3. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Громадяни України, які здійснювали оплачувану діяльність у державі перебування до набрання чинності цим Законом, прирівнюються у своїх правах та законних інтересах до трудових мігрантів та членів їхніх сімей.

6. Закордонні дипломатичні установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їхніх сімей у повному обсязі користувалися правами, наданими їм відповідно до законодавства.

7. Консульські установи України за кордоном на постійній основі здійснюють прийом громадян, надають безоплатну консультативно-правову допомогу з консульських питань, а також інформацію щодо міжнародного права і національного права іноземних країн.

В цьому контексті Консульством України в Салоніках запроваджено облік звернень громадян України, які перебувають за кордоном, щодо порушення їх прав, зокрема трудових, а також реєстрація іноземних підприємств, які мають негативну репутацію щодо працевлаштування громадян України.

 

У яких випадках можна залишити собі старий паспорт громадянина України для виїзду за кордон після оформлення у консульському відділі нового?

За заявою власника старий анульований паспорт може не вилучатись, якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз, із зобов'язанням здати його після використання.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport

 

Чи можна мати на руках два паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою громадянину може бути оформлено другий паспорт.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport

 

Як можна оформити новий паспорт громадянина України для виїзду за кордон через Консульство у зв’язку зі втратою попереднього?

 У разі втрати паспорта Вам необхідно невідкладно звернутися до поліції із відповідною заявою. На підставі отриманої з поліції заяви, а також інших документів, необхідних для оформлення паспорта, Вам може бути оформлено новий паспорт або свідоцтво на повернення в Україну через Консульство. Строк оформлення закордонного паспорта через закордонні дипломатичні установи України може становити до 3-х місяців.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport

 

Строк дії мого закордонного паспорта закінчився. Маючи на руках авіаквиток до України, чи зможу я виїхати з Грецької Республіки на підставі свого паспорта?

 Якщо термін дії паспорта закінчився, Ви не зможете виїхати з території Греції. Вам необхідно звернутися особисто до консульського відділу для того, щоб оформити тимчасовий проїзний документ – посвідчення особи на повернення в Україну.

Ви маєте надати Ваш закордонний паспорт та копію 1-ї сторінки, дві фотокартки та заповнену заяву-анкету, а також сплатити консульський збір за оформлення документа.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport/return 

   

Чи можна засвідчити підпис на заяві або оформити довіреність у Консульстві, надіславши документи поштою?

Ні, усі нотаріальні дії виконуються під час особистого звернення заявника до Консульства з наданням документів, що підтверджують його особу та громадянство..

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/notarial-services

 

Чи буде довіреність, посвідчена консулом, дійсною в Україні?

 Відповідно до чинного законодавства України у сфері нотаріату консул може засвідчити Ваш підпис на довіреності.

Водночас, з огляду на відсутність доступу закордонних дипломатичних установ України до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної посвідченої довіреності, консул засвідчує підпис довірителя на спеціальній заяві про реєстрацію такої довіреності в Єдиному реєстрі (бланк такої заяви можна отримати в консульському відділі).

Для того, щоб засвідчити довіреність та заяву про її реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, Вам необхідно подати до установи Ваш закордонний паспорт, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також дані паспорта представника, його ідентифікаційний номер, дані про місце реєстрації.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/notarial-services

 

Чи потрібно оформлювати дозвіл на виїзд дитини з України, якщо батько дитини громадянин Греції?

Відповідно до п.4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків, здійснюється без нотаріально посвідчуваної згоди – якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; при цьому іноземні документи мають бути легалізовані та містити засвідчений нотаріально переклад українською мовою.

 

Що потрібно для виїзду за кордон з дітьми?

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; при цьому іноземні документи мають бути легалізовані та містить засвідчений переклад українською мовою;

- якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відмітка про взяття виключно на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №733 «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України»).

Відповідно, наявність у паспортному документі відмітки про перебування на тимчасовому консульському обліку не даватиме права на виїзд за кордон з одним із батьків без належного оформленого дозволу від другого з батьків.

3) у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

 - свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

 

Де в Україні можна легалізувати («Апостилювати») документи для Грецької Республіки?

У залежності від виду документу штамп «Апостиль» проставляється:

  • Міністерством освіти і науки України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки. До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

  • Міністерством юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До таких документів відносяться: свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

  • Міністерством закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/varification

 

Як можна втратити/вийти з громадянства України?

Ст. 17 Закону України «Про громадянство» від 18.01.2001р. визначено підстави припинення громадянства України (зокрема, внаслідок виходу, втрати та за підставами, передбаченими міжнародними договорами України). Такої форми як «відмова» від громадянства України законодавством не передбачено. Подача декларації в уповноважені органи іноземної держави про відмову від українського громадянства не є підставою для позбавлення Вас громадянства України або для виходу з громадянства України.

Ст. 18 згаданого Закону передбачено, що громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням (громадянин (-ка), що виїхав (-ла) на постійне місце проживання за кордон, має про це штамп (печатку) в закордонному паспорті та перебуває на постійному консульському обліку в дипломатичній чи консульській установі України за кордоном).

Вихід з громадянства України згідно зі ст. 18 Закону оформлюється у випадку, якщо особою набуто громадянство іншої держави або отримано документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що він/вона набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/citizenship/withdrawal

 

Які документи мені потрібні для укладення шлюбу на території Грецької Республіки?

Для реєстрації шлюбу на території Греції місцеві мерії (орган, який здійснює реєстрацію шлюбів) вимагають довідку про відсутність перешкод для укладення шлюбу громадянином України, оформлену Консульством України.

Для оформлення згаданої довідки необхідно особисто звернутися до Консульства України в Салоніках або консульського відділу Посольства України в Грецькій Республіці (залежно від консульського округу) у прийомні години (http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/about-mission/contact). При собі мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон для складення заяви про сімейний стан, підпис на якій засвідчується нотаріально. Така заява може бути оформлена нотаріусом в Україні. Відповідна довідка видається грецькою мовою.

Оформлення вказаних документів здійснюється протягом одного дня.

 

Яким чином сплачується консульський збір?

Консульський збір сплачується у відділенні Національного банку Греції.

 

Чи потрібно заздалегідь призначати зустріч (співбесіду) з консулом?

Прийом громадян здійснюється без попереднього запису. 

Графік прийому громадян України: 

Прийом громадян:

Понеділок      з   9:00 до 13:00

Вівторок         з   9:00 до 13:00

Середа           з   9:00 до 13:00

Четвер            з   9:00 до 13:00, для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

                                                 Прийом громадян здійснюється без попереднього запису. 

П’ятниця         з   9:00 до 13:00

 

Час роботи Консульства: 08:30 – 17:00 (пн.-пт) 01 травня-30 вересня

                                            09:00 – 18:00 (пн.-пт) 01 жовтня-30 квітня

 

Обідня перерва: 13:00 – 13:30

Вихідні дні: субота, неділя

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Графік прийому іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця: з 9:00 до 13:00

 

http://thessalonici.mfa.gov.ua/ua/about-mission/contact

 

Де можна отримати інформацію, яка допоможе мені облаштуватися на території України після тривалого перебування за кордоном?  

Корисну інформацію громадянам України: для тих, хто повертається до України після тривалого перебування за кордоном, у вигляді інформаційної брошури, можна завантажити тут.

При оформлені візи типу «С» в документах, що є підставою для оформлення візи має бути зазначено період на який видається віза та кількість в’їздів. Тобто, якщо особа надає запрошення і там зазначено, що візу видати на 5 років багаторазову, чи це є  підставою видати таку візу, навіть якщо це перша віза в Україну?

Строк дії візи визначається уповноваженою особою за результатами розгляду візового клопотання відповідно до пункту 4 Правил.

Рішення про оформлення багаторазової візи типу С, строк дії якої перевищує 1 рік, приймається уповноваженою особою з урахуванням принципу взаємності для громадян такої держави, а також, як правило, за умови, що протягом останнього року заявник щонайменше двічі скористався візами типу С, не порушуючи законодавства України, та у разі подання відповідного обґрунтування про наявність підстав для оформлення багаторічної візи з метою здійснення регулярних поїздок, що пов’язані з професійним або сімейним статусом, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

Питання щодо оформлення віз особам, які мають спорідненість з громадянами України. Яких осіб це стосується. На який період видавати візу?

Відповідно до пп.14) п. 7 Правил підставою для оформлення візи С є підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України. Рішення щодо строку дії візи типу С приймається уповноваженою особою на підставі наданих документів.

Відповідно до пп.13) п.8 Правил - для оформлення віз D - документ, що підтверджує перебування в шлюбі з громадянином України. 

 

Хто має право нотаріально посвідчувати запрошення від фізичної особи? Нотаріуси в Україні, ЗДУ, іноземні нотаріуси?

До розгляду приймаються запрошення, посвідчені українськими або іноземними нотаріусами, а також ЗДУ.

Запрошення має бути оформлене відповідно до вимог пп. 2) п. 7 Правил.

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову.

 

Які документиможуть підтверджувати туристичний характер поїздки (бронювання готелю, ваучер)?

Рішення щодо визначення туристичної мети поїздки приймається уповноваженою особою на підставі, наприклад, таких документівяк: бронювання готелю/житла на період запланованого перебування в Україні; авіаквитки до/з України; туристичний ваучер; договір на туристичне обслуговування; документ (запрошення) зі змісту якого вбачається, що поїздка в Україну здійснюється з метою туризму (паломницького, релігійного, ділового, спортивного тощо).

При оформленні туристичних віз заявникам з країн «міграційного ризику» вбачається доцільним проводити ретельну перевірку наданих документів, пересвідчуватись у дійсності задекларованої мети поїздки у ході співбесіди, а також уникати оформлення віз строком дії, який суттєво перевищує терміни перебування в Україні, визначені у відповідних туристичних документах.

 

Щодо країн «міграційного ризику».

При оформленні усіх типів віз особам з країн «міграційного ризику» рекомендується інформувати заявників про необхідність надання підтвердження бронювання авіаквитків до/з України у разі здійснення подорожі авіаційним транспортом.

 

Чи зможе особа подати документи на візу без реєстрації в ІТС Віза, якщо не підтверджено необхідність подання заяви в терміновому порядку, чи тепер буде все виключно через систему? Чи дозволяється приймати візові клопотання, які не зареєстровані в ІТС Віза?

Станом на цей час не запроваджено обмеженьщодо прийому виключно тих клопотань,які попередньо зареєстровані в ІТС Віза. Водночас, з огляду на об’єктивні причини, завантаженість ЗДУ та графік роботи, доцільно рекомендувати заявникам здійснювати реєстрацію самостійно.

 

Що рахується позаробочим часом для стягнення подвійного тарифу? Мається на увазі графік прийому громадян, чи графік роботи ЗДУ? І як це виправляти в ІТС Віза?

Позаробочим часом вважаються неробочі години ЗДУ. У разі звернення заявника у неприйомні години протягом робочого часу ЗДУ подвійна тарифна ставка консульського збору не стягується.

 

Якщо заявник сплатив спочатку звичайний тариф, апотім вирішив оформити термінову візу, чи допускається здійснення доплати за терміновість.

Відповідно до загальних правил організації консульської роботи, після прийняття документів уповноваженою особою та сплати заявником консульського збору будь-які доплати не здійснюються.

У такому випадку заявник має право подати звернення про припинення розгляду попереднього візового клопотання (сплачений консульський збір при цьому не повертається) та подати нове візове клопотання з оплатою подвійної тарифної ставки консульського збору за термінове оформлення.

 

Питання щодо відображення ставок консульського збору у тарифах ЗДУ та стягнення плати на основі взаємності.

З 16.04.2017 р. для усіх ЗДУ запроваджено єдинутарифну ставку 65 дол. США за оформлення усіх типіввіз B, C, Dнезалежно від їх кратності та строку дії (замість чинних до 16.04.2017 р. 85/130/200 дол. США).

При цьому принцип взаємності стягнення плати залишається чинним (пункт 26 Правил «У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для громадян України консульський збір, що перевищує зазначену у пункті 23 цих Правил тарифну ставку, закордонною дипломатичною установою України за оформлення віз іноземцям, які є громадянами такої держави, справляється консульський збір з урахуванням принципу взаємності за погодженням з МЗС»).

 

Питання щодо строків оформлення віз для представників країни «міграційного ризику» у т.ч. довгострокових віз з метою навчання та отримання погодження СБУ.

Рекомендується утриматись від оформлення віз в терміновому порядку особам з країн «міграційного ризику».

До окремого повідомлення ДКС погодження здійснюється відповідно до Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання (наказ СБУ та МЗС від 16.02.2012  № 67/45).

 

 

Що мається на увазі під поняттям «зовнішній постачальник послуг», які вимоги до укладення договору з такими організаціями.

Визначення терміну «зовнішній постачальник послуг» (т.зв. «візові центри») закріплено в законодавстві України вперше. МЗС здійснює роботу з метою конкурсного відбору компанії, яка на умовах договору надаватиме відповідні послуги ЗДУ в окремих країнах. Про залучення зовнішніх постачальників ДКС інформуватиме відповідні ЗДУ додатково.

 

Чи дозволяється приймати в роботу копії нотаріально посвідчених запрошень фізичних осіб, копії запрошень юридичних осіб та копії інших запрошень.

Вбачається доцільним орієнтувати заявників щодо необхідності надання оригіналу нотаріально посвідченого запрошення фізичної особи.При взаємодії з юридичними особами та опрацюванні інших документів слід виходити з конкретної ситуації.Рішення щодо прийнятності копії приймається уповноваженою особою.

 

Від яких закладів охорони здоров’я допускається прийняття запрошень для оформлення візи С з метою лікування.

Вбачається доцільним приймати в роботу запрошення від офіційно зареєстрованих в України медичних закладів.

 

Що означає «гуманітарний характер» поїздки.

Визначення цього терміну не закріплено. Вбачається можливим застосовувати цю норму у випадках, які мають суттєве значення в життєдіяльності людини (наприклад, смерть, лікування, надзвичайна подія, тощо).

 

Що робити у випадку надання заявником оригіналу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, адже Правилами передбачено надання засвідченої копії.

При наданні заявником оригіналу дозволу слід залишати у справі його копію, а оригінал повертати заявнику. У такому випадку не вимагається здійснювати нотаріальне посвідчення копії.

 

Що мається на увазі під «некоректною поведінкою заявника» в ході подання документів на візу.Відповідно до абзацу 2 п. 11 нових Правил розгляд візового клопотання може бути припинено у разі некоректної поведінки заявника під час подання документів. Водночас, зазначена норма не є підставою для відмови в оформленні візи, згідно з п. 28 Правил. Як все-таки регламентуватимуться такі випадки? Зокрема, який порядок дій консула у разі такої поведінки заявників, як оформляти відповідні рішення?

Поведінка заявника вважається некоректною у разі її невідповідності загальноприйнятним нормам спілкування та етикету.

У такому випадку уповноваженою особою може бути прийнято рішення про припинення розгляду візового клопотання заявника.

Формалізація закріплення такого рішення не передбачається, водночас може бути здійснена уповноваженою особою у довільній формі.

 

Чи стягується повторно консульський збір під час повторного розгляду (у разі першої відмови) клопотання про оформлення візи?

Консульський збір стягується за кожний розгляд нового поданого візового клопотання.

У випадку прийняття рішення про оформлення візи за результатами розгляду апеляційної скарги заявника, згідно з п.30 Правил, повторно консульський збір не стягується.

 

Як обчислюються строки оформлення віз - з дня отримання документів, чи з наступного дня.

Строк оформлення візи в ЗДУ у терміновому/звичайному порядку становить до 5/10 робочих днів з дня отримання документів (у т.ч. передбачається оформлення візи в день звернення).

 

Чи має проставлятися печатка на запрошенні юридичної особи?

Запрошення юридичної особи оформлюється відповідно до вимог пп. 1) п. 7 Правил. Проставлення печатки не є обов’язковим, водночас допускається.

23.03.2017 р. ВРУ прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» положеннями якого виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання).

 

Чи потрібно перевіряти відомості про юридичну особу, яка оформила запрошення, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань?

Доцільність такої перевірки визначається уповноваженою особою.

 

Чи передбачається оформлення віз для громадян певних держав без подання запрошень.

Така можливість новими Правилами не передбачена, водночас, у разі в’їзду в Україну іноземця та особи без громадянства з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер, оформлення короткострокової візи також може здійснюватися за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

 

В якій валюті стягується збір за оформлення віз в аеропортах України?

Збір стягується у безготівковому вигляді, оплата здійснюється банківськими картками через встановлені термінали.

 

Чи потрібно як і раніше отримувати підтвердження УДЦМО для оформлення студентської візи?

Станом на цей час алгоритм взаємодії ЗДУ з УДЦМО залишається без змін.

 

Чи мають право громадяни України, які оформили дозвіл на виїзд на ПМП, та не мають зареєстрованого місця проживання в Україні, запрошувати іноземців?

Громадяни вказаної категорії мають право запрошувати іноземців в Україну.

 

Запрошення закладу охорони здоров’я є підставою для оформлення візи лише з метою лікування, чи також можна з метою, наприклад, проходження практики (тренінгів) іноземних лікарів?

Заклади охорони здоров’я, як юридичні особи, можуть оформлювати такі запрошення.

 

Співбесіда з використанням засобів віддаленого зв’язку проводиться з дозволу консульської посадової особи, чи будь-який заявник може вимагати від консула проходити інтерв’ю електронними засобами?

Рішення про порядок проведення співбесіди приймається уповноваженою особоюу т.ч. виходячи з технічних можливостей.

 

Чи належать державні підприємства та державні медичні заклади до категорії «державні установи»? (у контексті звільнення від необхідності погодження оформлення віз для громадян країн «міграційного ризику»при наявності запрошень таких установ).

Так, державні підприємства та державні медичні заклади належать до державних установ.

 

Яка форма відмітки про відмову в оформленні візи: «в оформленні візи відмовлено______ (дата)»? чи «звертався ______(дата)»? (п. 29 Правил).

До окремого повідомлення ДКС залишається чинною форма відмітки, яка передбачена Інструкцією про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», затвердженою наказом МЗС від 26.07.2011 р. №196.

 

Як має правильно оформлюватися письмове рішення керівника ЗДУ про видачу короткострокової візи, оформлення візи без погодження з СБУ або за нульовою тарифною ставкою?

Рішення приймається шляхом накладення резолюції на візову анкету або лист-звернення заявника або службову записку уповноваженої особи на ім’я керівника ЗДУ.

 

Право власності на яку саме нерухомість може бути підставою для оформлення короткострокової візи, відповідно до підпункту 9 п. 7 Правил?

До нерухомого майнаналежать, наприклад, квартира, будинок, офісне приміщення, тощо.

 

У разі закінчення сторінок у паспорті іноземця чи настання його недійсності з інших причин (псування) та оформлення таким іноземцем нового паспорта іззалишенням на руках анульованого попереднього, чи зберігається дійсність української візи, проставленої у старому паспорті? Чи може така особа перетинати державний кордон України з двома паспортами (недійсним з чинною візою та дійсним). Чи допускається безкоштовне «перенесення» ЗДУ візи з недійсного паспорта в новий.

При перетині державного кордону України та проходженні паспортного контролю іноземці та особи без громадянства повинні надати дійсний паспортний документ з чинною візою.

Процедури безкоштовного «перенесення» візи з одного паспортного документа до іншого чинним законодавством України не передбачено.

 

Щодо запрошень для в’їзду в Україну, оформлених у Державній міграційній службі.

З 16.04.2017 р. вказані запрошення не є підставою для оформлення віз.

За інформацією ДМС, видача таких запрошень триватиме до 14.04.2017 р.

Ураховуючи, що період дії запрошень становить 6 місяців, не виключаються випадки звернень до ЗДУ заявників з такими документами після 16.04.2017 р.

У цьому зв’язку рекомендується інформувати заявників про можливість оформлення віз на підставі запрошень фізичних та юридичних осіб, згідно з пп. 1) , 2) п.7 Правил.

 


Консульство України в Салоніках
Керівник: Саблук Вадим Васильович
Консул України
Адреса:

546 25, Греція, м. Салоніки, вул. Наварху Кундуріоту 2

Телефон: (+30 2310) 500 045, +306943464636 (у разі загрози життю або загибелі громадян України)
Факс: (+30 2310) 527 260
Ел. пошта: gc_grs@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://thessalonici.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

Понеділок      з   9:00 до 13:00

Вівторок         з   9:00 до 13:00

Середа           з   9:00 до 13:00

Четвер            з   9:00 до 13:00, для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

                                                    Прийом громадян здійснюється без попереднього запису. 

П’ятниця         з   9:00 до 13:00

 

Час роботи Консульства: 08:30 – 17:00 (пн.-пт) 01 травня-30 вересня

                                                 09:00 – 18:00 (пн.-пт) 01 жовтня-30 квітня

 

Обідня перерва: 13:00 – 13:30

Вихідні дні: субота, неділя

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Графік прийому іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця: з 9:00 до 13:00

Межі консульського округу:

Східна Македонія і Фракія, Центральна Македонія, Західна Македонія (округи: Драма, Евру, Кавала, Ксанті, Родопі, Салоніки, Імафіа, Кілкіс, Пелла, Пієріа, Серрон, Халкідіки, Гревена, Кастор'я, Козані, Флоріна та Агіон Орос)

Примітки:

До уваги громадян!

Прохання телефонувати на Гарячу лінію Консульства України в Салоніках виключно у разі загрози життю або загибелі громадян України