Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

Κίεβο 22:30

Προξενικές ειδήσεις

Ημερομηνία από να

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Ιανουαρίου | 28 Ιανουαρίου, 17:00