Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

Κίεβο 22:42

Προσωπικό του προξενείου

Ο Πρόξενος-επικεφαλής της Αρχής – Voronin Oleksandr του Stepan

Η υποπρόξενος - Hladushchenko Olena του Hennadii