Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

Κίεβο 12:46

Επαφές

διεύθυνση:

Κουντουριώτου 2, 546 25, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

τηλέφωνο: (+30 2310) 500 045
Fax: (+30 2310) 527 260
δικτυακός τόπος: /thessalonici.mfa.gov.ua